Ravijärjekorda registreerimise kord

                                                                             

                                                                                        Kinnitatud : 24. 07.2020

                                                                                  Meelis Pauklin: juhatuse liige

                                                                                  /digitaalselt allkirjastatud/

 

                          Piiri Eriarstiabi OÜ ravijärjekorra pidamise kord

 

(1)   Piiri Eriarstiabi OÜ peab ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis  programmis Perearst 2 ning veebiregistratuuri kaudu registreerimisel programmis Mediregi.

(2)   Ravijärjekorda registreerib patsient või tema poolt volitatud isik , arst, õde või tervishoiuteenuse osutaja poolt selleks volitatud töötaja:
 1) tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas;
 2) telefoni vahendusel tervishoiuteenuse osutaja registratuuris; 

 3) veebiregistratuuris aadressil: veebiregistratuur.ee    24 tundi ( vajalik on ID kaardi või mobiil-ID olemasolu ning teist isikut registreerides teise isiku isikukoodi number. Kirurg-uroloogile registreerides valida erialaks üldkirurgia)

 

(3)   Patsiendi ravijärjekorda registreerimine on tagatud :

1)Raatuse Kliinikus

Raatuse tn 77  ning telefoni teel nr. 7351374.  Registratuuris kohapeal ja telefoni teel saab registreeruda kabineti lahtioleku päevadel ajavahemikus kella 8.00–15.00. Veebiregistratuuris saab registreeruda ööpäeva ringselt aadressil: veebiregistratuur.ee   ( vajalik on ID kaardi või mobiil-ID olemasolu ning teist isikut registreerides teise isiku isikukoodi number )

2) Põltsamaa silmakabinetis

Lossi tn 47 päevakeskuse ruumides  on registreerimine tagatud vastuvõtu päevadel kohapeal ning telefoni teel kabineti telefonil nr 7751453 kell 09.00-.16.00 . Veebiregistratuuris saab registreeruda ööpäeva ringselt aadressil: veebiregistratuur.ee ( vajalik on ID kaardi või mobiil-ID olemasolu ning teist isikut registreerides teise isiku isikukoodi number ) .

3) Jõgeva silmakabinetis ning kirurgia kabinetis

Piiri tn 4 ( endine polikliiniku maja ,praegune Jõgeva Vallamaja) on registreerimine tagatud vastuvõtu päevadel E-N kella 08.00-15.00 ja R 09.00-.16.00 kohapeal ning telefoni teel nr 7766243. Veebiregistratuuris aadressil: veebiregistratuur.ee    24 tundi ( vajalik on ID kaardi või mobiil-ID olemasolu ning teist isikut registreerides teise isiku isikukoodi number. Kirurg-uroloogile registreerides valida erialaks üldkirurgia)

Tervishoiuteenuse osutaja registreerib  esimesel pöördumisel silmaarstile saabunud ravijärjekorra taotlused kuni 3 kuu ja kirurg-uroloogi vastuvõtule kuni 3 kuu  pikkuselt.

 (4) Kui tervishoiuteenuse osutaja registreerib patsiendi ravijärjekorda, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
 1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood ;
 2) planeeritav vastuvõtu aeg;
 3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
 4) patsiendi kontaktandmed;
 5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
 6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
 8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood ;
 9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

 (5) Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas annab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.

 (6) Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja registratuuri telefoni või veebiregistratuuri teel, teatab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile telefoni teel või veebiregistratuuri kirjel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.

  (7) Tervishoiuteenuse osutaja poolt ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatab tervishoiuteenuse osutaja patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

1Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:

1) kood 61 – lubatud ooteaja jooksul teenuse saajad

1) kood 62 – rahalise ressursi piiratus ( haigekassa ja teenuse osutaja vaheline lepingu maht ei luba teenust osutada lubatud aja piires);

2) kood 63 – teenuse osutaja võimsuse puudumine ( arstide, personali vähesus ,puhkus, ruumide puudus, aparatuuri hõivatus jne);

3) kood 64 – patsiendipoolne põhjus;

Põhjused koodiga 62-64 märgitakse ainult üle ravijärjekorra maksimumpikkuse ootavate isikute kohta (üle 6 nädala ooteaja puhul).